Codi ètic i de conducta

JUAN FORNÉS FORNÉS, S. A. ha implantat un sistema per a previndre i, en el seu cas, detectar la comissió de delictes dins de la Societat. Tots els empleats, col·laboradors, proveïdors, clients i tercers interessats podran conèixer el contingut del Codi Ètic i de Conducta. Els valors, principis, normes ètiques i directrius de comportament en ell continguts han de guiar l'acompliment de les accions i tasques de tots els professionals que es relacionen amb l'Empresa. És transcendental que qualsevol acció o comportament contrari a aquest Codi o a la Llei siga detectat a temps.

Per a això, JUAN FORNÉS FORNÉS FORNÉS, S. A. ha creat un Canal de Denúncia a través del que es podrà donar a conèixer qualsevol situació que es produïsca en el si de l'Organització i que siga sospitosa de ser contrària a les Lleis o al Codi Ètic i de Conducta. Aquestes comunicacions seran rebudes i gestionades pel Compliance Officer, qui s'encarregarà de tractar totes les dades facilitades de manera confidencial i amb les màximes cauteles.

- Codi Ètic i de Conducta (Veure pdf fent clic ací)

- Canal de Denúncia

ICONOS MENÚ BOTTOM - VA

Subscriu-te a la newsletter de masymas i hi podràs estar al día de totes les ofertes i novetats.